Home arrow English Documents arrow "Naskokvanta eksplodo" de L.De Marchi
"Naskokvanta eksplodo" de L.De Marchi Stampa E-mailNaskokvanta eksplodo - Kroma tragika donaco de politika kaj religia dogmismoj.

La naskokvanta eksplodo estis difinita 'la patrino de ĉiuj nuntempaj tragedioj', ĉar malsato, soifo, milito, malriĉo, senlaboro, poluo, amasa migrado kaj dezertigo memkompreneble estas strikte kunligitaj kun la drama kvinobla pliigho, kiu shanghis la homar-etaton de 1,2miliarda loghantaro en 1900 al 6miliarda jarmil-fine. Por adekvate pritaksi tiun plinombrighon, oni konsciu, ke la unujara kresko de la homa loghantaro fine de la pasinta jarcento egalis la plinombrighon okazintan dum la unua jarmilo de la kristana erao.

Sed, spite ties senkompare gravan influon sur chiujn plej gravajn homajn problemojn, la naskokvanta eksplodo estis ignorata dum la tuta pasinta jarcento, ne nur far la politikaj kaj religiaj gvidantoj, sed ankau far iliaj lakeoj en la demografiaj departementoj, kio igis iujn senatentajn observantojn konkludi, ke, koncerne naskokvantan eksplodon, la pleja tragedio estas ne ties skalo kaj efiko sed priĝia elneado far la politika, religia kaj scienca potencularo.

Tiu neado ne esplikeblas logike, sed nur psikologie. Ĉiuj plejaj religiaj kaj politikaj dogmoj pasintjarcentaj - ekde katolikismo ĝis islamismo; ekde faŝismo ĝis komunismo - spite siajn proklamatajn interkontrastojn pri ĉiuj ceteraj temoj - unuanime rifuzis ĉian programon por naskokvanta regado aŭ familio-planado en siaj naciaj kaj internaciaj politikoj. Kial?

Laŭ nia opinio, ĉar kontraŭkoncipo neeviteble implicas atakon kontraŭ seksaj tabuoj, kiuj - kiel pruvas politika psikologio - estas subtena piliero de religiaj kaj politikaj fanatikecoj, kaj ankaŭ ĉar 'obligo de panoj kaj fiŝoj' estas fundamenta promeso de ĉia politika kaj religia paradizo.

Nun, post duonjarcenta subpremado ŝuldata al la hierarkioj kristanaj kaj islamaj, faŝismaj kaj komunismaj, kaj amasbuĉado de duonmiliardo da mortkondaminitaj infanoj, dek milionoj da virinoj mortigitaj el aborto, 200 milionoj da junuloj murditaj per lokaj militoj kaj kromaj sennombraj multoj da murditoj el malriĉo, amasa senlaboro kaj genocidoj, la troloĝateco-problemo ree estas trudanta al la internacia komunumo sian subpreman profilon, ĉar nek brilaj ekonomikistoj nek ravaj ideologoj povas ekspliki eĉ ne unu evidentan fakton - ekzemple, ke la nuraj triamondaj landoj kiuj venkis malriĉon, senlaboron kaj subevoluon estas tiuj (Ĉinujo, Sud-Koreujo, Honkongo kaj Singapuro) kiuj alprenis liberan merkaton samtempe kun nask-kontrolo.

Sed kiel oni povas atingi rapidan loĝatec-kontrolon nealprenante la trudajn politikojn de Ĉinujo?

Pluafoje, psikologio - kaj speciale primotiva psicologio - povas proponi validan respondon, kiel iuj fakaj italaj studoj konvinke pruvis. Ĉiukaze, tia respondo, kiel ĉiuj rimedoj por nask-kontrolo, bezonas politikan subtenon far demokratiaj registaroj, por kondiĉigi ĉian ekonomian kaj socialan helpojn al triamondaj landoj per alpreno de politikoj pri nask-kontrolo.

Profesoro Luigi De Marchi

Tradukis Ranieri Clerici

Copyright 2000 - 2004 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.

sovrappopolazione, demografia, fame nel mondo, carestie, epidemie, inquinamento, riscaldamento globale, erosione del suolo, immigrazione, globalizzazione, esaurimento delle risorse, popolazione, crisi idrica, guerra, guerre, consumo, consumismo